Xerrada "La vida com a gènere literari"
Dimarts 9 de juliol, a les 19 h, seguint amb el cicle d'estiu dels Dimarts Culturals de juliol i agost, Mariona Fernández ens oferirà una xerrada sobre les diferents formes que adopta el gènere autobiogràfic.
Escriptora i impulsora cultural, entre moltes altres vessants, l'any 2010 va engegar Talleres Islados. Tot un seguit de seminaris que, any rere any, ens han permés comptar amb la presència d'autories reconegudes, les quals han ofert diverses xerrades a les biblioteques de Menorca.  De fet, aquesta col·laboració encara continua i aquest mes de setembre, aquí a Maó, tindrem la sort de comptar amb l'assagista, poeta i estudiós de la música, Ramón Andrés
 
Aquest mateix 2010, Mariona Fernández va publicar el llibre Hermosa, el Capità i les nines russes. Heu vist la portada? Una meravella, en consonància amb la vida, també la mort, que trobam entre les seves pàgines. No és estrany que actualment doni classes d'escriptura autobiogràfica. 
 
Mariona ens proposa tot un seguit de qüestions per dimarts que ve: és possible explicar la vida? quan podem dir que fer-ho esdevé literatura i quina és la diferència entre llegir (i escriure) ficció i llegir (i escriure) no ficció basada en la pròpia vida?
 
Potser la lectura de diversos fragments ens permetrà trobar un punt d'intersecció. El que és comú a les memòries, els diaris, les cròniques o la confessió, per esbrinar, què els fa literaris.
 
Com cada dimarts d'estiu, es tracta d'un acte d'accés lliure i gratuït sense necessitat d'inscripció. 
 

 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.