Arxiu històric

A través del següent formulari de recerca podrà accedir a la descripció de més de 18.000 documents de l'Arxiu històric de Maó. Aquestes descripcions contenen, en tot cas la menció al fons o arxiu original del qual provenen els documents, les dates i les dades d'identificació de cadascú.

Normalment es pot trobar una breu descripció, la menció a la secció o subgrup de document dins el fons, la matèria i els noms de persones i topònims que apareixen en aquest documents. Tot i que s'ha fet un esforç per normalitzar els noms de persona i els topònims amb la intenció de facilitar les recerques, aquest formulari és insensible als accents i a les lletres majúscules.

Per manca de personal adscrit a l'Arxiu Històric de Maó, els investigadors que desitgin consultar documents de l'arxiu o de l'hemeroteca els han de demanar almenys dos dies abans per correu electrònic (info@bibliomao.es ) o a les bibliotecàries (full de comandes de paper) que estiguin de servei al taulell de la sala de consulta. D'aquesta manera podrem donar un millor servei i tindrem millor cura del patrimoni documental de l'arxiu.

Abans de consultar, reproduir i referenciar documents de l’Arxiu Històric de Maó llegiu el document Indicacions per a la consulta de documentació.

Recerca avançada
 
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.