Arxiu històric

A través del següent formulari de recerca podrà accedir a la descripció de més de 18.000 documents de l'Arxiu històric de Maó. Aquestes descripcions contenen, en tot cas la menció al fons o arxiu original del qual provenen els documents, les dates i les dades d'identificació de cadascú.

Normalment es pot trobar una breu descripció, la menció a la secció o subgrup de document dins el fons, la matèria i els noms de persones i topònims que apareixen en aquest documents. Tot i que s'ha fet un esforç per normalitzar els noms de persona i els topònims amb la intenció de facilitar les recerques, aquest formulari és insensible als accents i a les lletres majúscules.

Per manca de personal adscrit a l'Arxiu Històric de Maó, els investigadors que desitgin consultar documents de l'arxiu o de l'hemeroteca els han de demanar almenys dos dies abans per correu electrònic (info@bibliomao.es ) o a les bibliotecàries (full de comandes de paper) que estiguin de servei al taulell de la sala de consulta. D'aquesta manera podrem donar un millor servei i tindrem millor cura del patrimoni documental de l'arxiu.

El servei d’arxiu restarà tancat del 16 al 20 d’agost de 2021 i no es podran fer peticions de documentació ni consultes de documentació de l’Arxiu Històric, el Fons Antic de la Biblioteca ni de l’hemeroteca. Disculpin les molèsties que els pugui ocasionar.

Recerca avançada
 
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.