Visites de grups i dinamització

Servei de Visita de Grups a la Biblioteca Pública de Maó

Organitzem visites guiades per a escolars, instituts, associacions i per a totes les persones interessades en conèixer la biblioteca més en profunditat.

Oferim:

  • Visites generals : Expliquem com estan organitzats el fons, com trobar-los amb facilitat, els serveis que oferim i visites als dipòsits de fons general i antic.
  • Visites a la carta: Adreçades a grups segons les seves necessitats o atenent els temes que estiguin estudiant en el cas de visites escolars o d’instituts.

També oferim activitats concretes:

  • Antoni Maria Alcover i el Diccionari català-valencià-balear: amb aquesta activitat els alumnes coneixeran de ben a prop la figura de mossèn Alcover, amb especial menció al seu Diccionari català-valencià-balear, el qual aprendran a manejar a més de fer activitats relacionades amb aquesta important obra.
  • Activitat amb àlbums de fragments de pergamins feta amb motiu del 150è aniversari de la biblioteca.
  • Activitas del programa Viu la Cultura del Govern Balear

Per poder realitzar una visita de grup, heu d'emmplenar i enviar el següent formulari.

També programem activitats d’animació a la lectura com contacontes, tallers de manualitats, de literatura, de llengües... per a nens i adults.

Serveis

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.