Història de la Biblioteca

Història de la Biblioteca Pública de Maó

La Biblioteca Pública de Maó es creà mitjançant R.O de 21 de novembre de 1861. Cercant documents que ens diguessin cóm eren les coses de la biblioteca en aquell temps, hem vist que la data d’aquesta disposició no deixa de ser anecdòtica, ja que la creació de la biblioteca responia a un procés que havia començat molts anys abans.

La limitació de capacitat dels dipòsits obliga a tenir un local llogat al carrer Antonio de Oquendo per a l'emmagatzemament d’alguns fons de l'arxiu i la biblioteca.

Història de l'edifici

Història de la Biblioteca Pública de Maó

Casa construïda l’any 1761 per a la família Mercadal a la part més vella de la ciutat de Maó, coneguda com a pont des Castell, zona elevada on hi havia l’antiga població fortificada medieval. Aquest edifici era de nova planta i es construeix sobre el solar que hi quedà després de l’enderrocament de les antigues propietats familiars dels Mercadal a principi del segle XVIII, com a represàlia política per haver donat suport als partidaris de l’Arxiduc Carles durant la Guerra de Successió.

Biblioteca

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.