Biblioteca digital i altres repositoris

eBiblio Illes Balears

eBiblio és la biblioteca de llibres digitals a disposició dels socis de la Biblioteca Pública de Maó i de la resta de les biblioteques de la Xarxa de Menorca per facilitar l'accés a la lectura de llibres en suport electrònic.

eBiblio permet agafar en préstec les principals novetats editorials en format digital per poder-les llegir en diferents dispositius: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors personals, lectors de llibres electrònics., Tv amb internet, etc.

Per gaudir d'eBiblio cal:

 • Ser usuari registrat de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.
 • Tenir almanco catorze anys d'edat.
 • Tenir un dispositiu compatible amb Adobe DRM i un compte de correu electrònic.
 • Sol·licitar la inscripció a eBiblio a través de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa.
 • Finalment, entrar a la web http://illesbalears.ebiblio.es/ per poder fer el préstec del llibre

En cas que el lector no disposi de dispositius per poder llegir els e-books, la biblioteca té e-readers a l’abast dels seus usuaris.

NOTA: Els dispositius Kindle i sistema operatiu Linux no són compatibles.

ISSUU

Al site bibliomao de l'ISSUU trobareu una interessant col·lecció de còpies de documents de l'arxiu i la biblioteca de Maó.

La BPM a altres biblioteques digitals

Aquest portal és el resultat d’un procés de digitalització cooperativa del Ministeri de Cultura, les comunitats autònomes i altres institucions per preservar i fer accessibles la premsa històrica publicada a Espanya.

La còpia digital dels diaris i les revistes més antigues publicades a Menorca i que conserva la nostra biblioteca, es pot consultar seleccionant en el formulari de recerca en el camp biblioteca i després seleccionant Biblioteca de Maó.

L’aplicació permet cercar per qualsevol paraula de qualsevol pàgina i de qualsevol diari digitalitzat.

Aquesta iniciativa permet consultar sense restriccions els fons que, per les seves característiques, resulten difícilment accessibles. Està formada per les reproduccions facsímils digitals de col·leccions de manuscrits i llibres impresos que formen part del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol. Per trobar els nostres fons heu de seleccionar la biblioteca en el qüestionari de recerca.

Europeana és la biblioteca digital europea de accés lliure, que reuneix milions de documents digitalitzats procedents de museus, arxius, biblioteques i galeries dels 27 membres de la Unió Europea. Inclou premsa, llibres, pel·lícules, pintures, arxius sonors, mapes, manuscrits i altres arxius.

Si busquem la paraula Menorca al cercador ens dóna multitut de resultats.

Hi ha molts repositoris de documents digitalitzats, veritables biblioteques, cartoteques, arxius, fonoteques, filmoteques i museus digitals de tot arreu. Per facilitar la recerca en molts d’ells alhora s’han creat recol·lectors de recursos digitals. Hi destaquem Hispana, que compleix, en relació als repositoris digitals espanyols, funcions anàlogues a les de Europeana respecte als europeus.

Entre aquestes col·leccions destaquen els repositoris institucionals de les universitats espanyoles i les biblioteques digitals de les comunitats autònomes, que ofereixen accés a conjunts creixents de tot tipus de materials (manuscrits, llibres impresos, fotografies, mapes...) del patrimoni bibliogràfic espanyol.

Per posar un exemple, si introduïm la paraula Menorca a la graella de recerca d'aquest site web tindrem la possibilitat de consultar, de manera immediata, un gran nombre de documents relacionats amb la nostra illa.

Els Repositoris en què ha cercat aquest directori i que major resposta han donat a la nostra consulta són:

 • Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
 • DIALNET OAI Articles
 • REDINED
 • Biblioteca Digital de les Illes Balears
 • Cartoteca Digital
 • Red Digital de Colecciones de Museos de España: CER.es (Colecciones en Red)
 • MDC (Memòria Digital de Catalunya)
 • RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
 • Biblioteca Digital Hispánica
 • Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico
 • Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales
 • SIMURG, Fondos digitalizados del CSIC
 • Hemeroteca Científica Catalana
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

Conté uns 500 llibres i articles (de moment només ordenats cronològicament) d'aquesta biblioteca digital que està desenvolupant el grup 'Arqueologia de Menorca' de la prestigiosa xarxa social 'Arqueòlegs-REHA'

Si fem la recerca menorca a títol obtenim 26 resultats i a contingut n'obtenim 38.

És un cercador d'Internet promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que permet navegar entre diferents col·leccions digitals d’interès cultural.

Aquesta biblioteca digital dóna accés a més de 300.000 documents en diferents formats (llibres, revistes, diaris, fotografies, mapes, etc.) que es troben en accés lliure a la xarxa i que són fruit de les digitalitzacions realitzades per entitats de l’àmbit català.

Recull els fons locals digitalitzats de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.......

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.