Audiovisuals: Música, Cinema i Audio-llibres

Secció Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública de Maó

La col·lecció audiovisual està formada per diferents materials: gravacions sonores, videogravacions i recursos electrònics. Es troba a la planta baixa.

També en tenim a la sala infantil i integrats amb la resta de fons de la biblioteca (hi ha llibres acompanyats d’aquests materials, que es senyalen amb una etiqueta : un disc a la coberta del llibre).

El fons musical. Ès una selecció de músiques de totes les èpoques i cultures i la seva classificació és la següent:

  • EST= Estrangera
  • LLA= Llatina
  • CLA= Clàssica
  • JAZ= Jazz
  • BSO= Bandes sonores de pel·licules
  • OPE= Òpera
  • SAR= Sarsuela

També tenim videoclips musicals amb la mateixa classificació.

La col·lecció de cinema és una selecció acurada del cinema de totes les èpoques i països. N’hi ha de tots els géneres: drama, comèdia, cinema d’acció, històric, d’intriga, de terror, sèries de televisió, cinema d’animació, musicals, documentals, cinema mut, eròtic, westerns i curtmetratges.

També tenim una petita col·lecció d’audiollibres, sobretot de literatura, pensada per a persones amb dificultats de visió o simplement per a tots el que volen aprofitar el temps al màxim escoltant novel·les, poesia, etc. a la vegada que fan altres activitats. La majoria son títols d’autors clàssics perquè de moment no es publiquen gaires obres actuals en audio.

Col·leccions

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.