Avisos legals de la Biblioteca Pública de Maó
1. Dades identificatives

Aquesta web és propietat de Biblioteca Pública de Maó (Consell Insular de Menorca - Conselleria de Cultura) domiciliada a Plaça Conquesta, 8 - 07701 Maó (Illes Balears) amb NIF S0733002J.

2. Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de bibliomao.es s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, pel que bibliomao.es no es responsabilitza dels productes, serveis o continguts que s'ofereixen o suministrin a les pàgines destí ubicades a un altre domini.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a bibliomao.es pertany a la Biblioteca Pública de Maó (Consell Insular de Menorca - Conselleria de Cultura) i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal i com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entedrà com una vulneració d'aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difussió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

4. Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través de la web són emmagatzemades a un fitxer de dades propietat de la Biblioteca Pública de Maó (Consell Insular de Menorca - Conselleria de Cultura) que a sigut declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per a realitzar la contractació del servei sol·licitat i per la posterior notificació de promocions i serveis a l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedits a terceres persones o empreses, tret les exigides per la llei. Els fitxers podran ser tractats per empreses encarregades de tractament de dades i allotjaments web. Aquests proveedors han subscrit contracte de serveis pel que es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa la Biblioteca Pública de Maó (Consell Insular de Menorca - Conselleria de Cultura) tal com exigeix la LOPD.

Pots exercitar els teus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) mitjançant la pròpia web o enviant un correu electrònic a info@bibliomao.es.

El nostre sistema utilitza cookies. Comprova a Privacitat i Cookies la nostra política d'ús.

5. Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació d'aquestes clàusules serà competència dels Jutges i Tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'Estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.