Préstec

Servei de Préstec de la Biblioteca Pública de Maó

Amb aquest servei els usuaris/usuàries amb carnet de la biblioteca es poden endur al seu domicili fins a 20 exemplars de llibres, revistes, música, pel·lícules i altres per un període de 30 dies.

Hi ha un límit d'exemplars per a cada tipus de material audiovisual: 8 CD, 4 DVD i 4 CD-ROM.

Es poden fer reserves i renovacions dels documents prestats des dels terminals del catàleg (OPAC) de la biblioteca o des de l’apartat catàleg. També es poden fer per telèfon o des dels taulells d’atenció al públic. Només es poden ampliar els terminis de devolució si no hi ha cap altre lector que hagi sol·licitat el mateix exemplar.

També tenim servei de préstec d'e-books.

Tenim una bústia a la porta del carrer per tornar els materials prestats a qualsevol hora del dia o de la nit.

Carnet

Per fer-se el carnet de la biblioteca cal dirigir-se al taulell de préstec i presentar un document oficial (DNI, passaport, NIE…). El lliurem al moment. És gratuït, personal i intransferible.

En el moment en què es fa el carnet donem la clau d’accés al nostre servei OPAC de consulta al catàleg des de l’adreça www.bibliomao.es, des d'on es poden realitzar las operacions en línia següents:

  • Consultar el catàleg de la biblioteca
  • Recordar els articles prestats i les dates de devolució.
  • Reservar nous articles i/o renovar préstecs.
  • Fer propostes de compra (desiderates).

En cas de pèrdua o robatori cal avisar al més aviat possible a la Biblioteca (mentre no es comuniqui, l’usuari és el responsable dels documents prestats amb el seu carnet).

Reglament de préstec

Carnet provisional

Els usuaris no residents a Menorca podran ser socis sol·licitant un carnet provisional, amb les mateixes prestacions i obligacions que els generals.

Carnet institucional

El centre que hi estigui interessat ha de sol·licitar-lo per escrit al director/ra de la Biblioteca, emplenant el següent formulari.

Préstec interbibliotecari

Facilitem documents, o còpies, provinents d'altres biblioteques, de Menorca o de fora si és necessari. Procurem sol·licitar aquests préstecs a biblioteques que segueixen les mateixes pautes que la nostra per tal que aquest servei sigui gratuït.

Per fer les recerques us recomanem que consulteu els Altres catàlegs.

Així mateix, aquesta biblioteca facilita documents prestables que li són sol·licitats per altres biblioteques. Formulari de sol·licitut.

Préstec institucional

Aquest tipus de préstec s’adreça a entitats i institucions amb la voluntat d’oferir un servei que s’adeqüi millor a les seves necessitats . La durada del préstec i el nombre de volums prestats s’acordarà amb el centre sol·licitant

Per emprar aquest servei han de sol·licitar un carnet institucional.

Serveis

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.