Secció Menorquina

Secció Local de la Biblioteca Pública de Maó

La Secció Menorquina va néixer el 1953, essent directora Maria Lluïsa Serra. Es proposà la incorporació de tots els llibres, fullets i audiovisuals d' autor o tema menorquí. Així mateix, seguint la normativa del Dipòsit Legal, des del 1957 la Biblioteca de Maó rep un exemplar de tot el que es publica a Menorca, lliurat per l'impressor o l'editor.

La conservació i difusió d'aquest fons sempre ha estat un dels objectius principals de la biblioteca. Les obres de la Secció Menorquina són únicament de consulta, amb excepció d'aquelles que tenim duplicades i incorporades al fons general de la biblioteca. Destaca la secció de llibres de Menorca i la Revista de Menorca, prestables, que trobareu a la sala de lectura del primer pis.

La Secció Menorquina que conservem com a bé patrimonial arreplega més de 3000 llibres , un nombre semblant de fullets (amb menys de 50 pàgines) i un nombre indeterminat de cartells, fulls i tríptics ordenats per any de publicació. El llibre més antic d'aquesta secció és Historia General del Reyno Baleárico, de Juan Dameto, datat devers l'any 1632 i provinent de la desamortització del convent de Jesus, a Maó. Compta també amb primeres edicions dels llibres de història de Menorca de John Armstrong (1752), dels germans Ramis, de medicina legal de Mateu Orfila (s. XIX) i molts altres, així com les primeres obres impreses a Menorca a partir del 1756 (any que s'inicià la impremta a Menorca).

Podeu consultar el nostre fons digitalitzat de Menorca mitjançant la Biblioteca Virtual de Patrimoni Bibliogràfic, seleccionant la Biblioteca Pública de Maó als corresponents cercadors.

Cal esmentar també la Secció Menorquina de Revistes, amb 500 títols de publicacions periòdiques (diaris, revistes, memòries, butlletins...). També comprèn programes de festes, de festivals musicals, òpera, etc. Les publicacions més antigues daten de 1811 - “Semanario de la Isla de Menorca” - i arriben fins a l'actualitat. Totes les que es començaren a publicar abans de 1934 les podeu trobar digitalitzades a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

Podeu consultar tots aquests fons buscant a l'epígraf Secció Menorquina dins del catàleg de l'OPAC.

Vegeu les Indicacions per a la sol·licitud, consulta i reproducció de llibres i publicacions periòdiques anteriors a 1940.

Col·leccions

Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.