Va de clubs de lectura. Sí, també de novel·la negra!
Després d'anys amb el Club de Lectura d'Adultesa, de consolidar el Club de Lectura amb Perspectiva, de tancar la programació del nou Club de Novel·la Gràfica... Volem posar en funcionament el Club de Lectura de Novel·la Negra que dinamitzarà l'especialista José Antonio Luque un divendres al mes. T'hi animes? 

Aquest estiu, en el marc de les xerrades del Cicle Lectures d'Estiu, José A. Luque va exposar els trets distintius de la Novel·la Negra de la Mediterrània, fent referència a novel·listes com Donna León, Manuel Vázquez Montalbán o Petros Màrkaris.

D'aquesta manera, en aquest primer trimestre, ens volem endinsar en el tarannà hedonista de personatges com el comissari Guido Brunetti, de l'autora Donna León, Kostas Jaritos de Petros Màrkaris, o Salvo Montalbano de l'escriptor Andrea Camilleri. Sabíeu què una de les característiques de la novel·la negra que ens ocupa és la importància d'escenes quotidianes com les que tenen lloc al voltant del menjar, d'un passeig a l'aire lliure, del gaudi més enllà de la feina? Ho vam aprendre a la xerrada d'estiu! Ben segur que després de cada trobada coneixerem molts més detalls dels protagonistes però també, del nostre entorn proper.

Per tal de conèixer millor aquests personatges llegirem la novel·la on apareixen per primera vegada en escena. Així, divendres 27 d'octubre, comentarem Muerte en la Fenice de Donna León. El mes de novembre ens centrarem en Noticias de la noche de Petros Màrkaris. I el mes de desembre analitzarem La forma del agua d'Andrea Camilleri.

A la Biblioteca trobareu diversos exemplars de cada títol. Durant el transcurs del mes llegirem el llibre de forma individual i compartirem la lectura el dia de la trobada. 

Podeu demanar més informació i/o apuntar-vos a: info@bibliomao.es

 Ens hi acompanyau? Com ens agraden els clubs de lectura!

 


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.