"Un món feliç" tanca la temporada del Club de Lectura
Comentari literari en col·laboració amb el CentreBit Menorca

Aquest dijous 22 tenim la darrera trobada del Club de Lectura en col·laboració amb el CentreBit Menorca amb qui cada any compartim una lectura relacionada amb la tecnologia, els seus límits, les seves possibilitats, els dubtes que ens suggereix...

Aquest curs comentarem la novel·la Un món feliç, d'Aldous Huxley, considerada un clàssic contemporani de ciència-ficció on, com en altres títols, es xerra del control de l'accés als llibres i al pensament i diàleg que d'ells se'n pugui derivar. Un control que pot venir donant per la seva crema (1984 d'Orwell) o pel condicionament negatiu cap a aquests com és el cas de la novel·la que ens ocupa.

No deixa de ser interessant, i més per un Club de Lectura, remarcar la necessitat de la lectura i del pensament crític per evitar que els avenços tecnològics traspassin determinades fronteres.

 L'acte és obert. Us esperam a la sala de conferències de la Biblioteca. 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.