"Taller d'interpretació", una novel·la inquietant
Aquest dijous, a les 19 h, tenim trobada del Club de Lectura de Novel·la Gràfica. La lectura de Nick Drnaso no deixa indiferent. Algunes lectores no han pogut llegir-la perquè els hi creava angoixa mentre que, a d'altres, els ha semblat del tot addictiva i ja pensen a rellegir-la. Diferents sensacions que ben segur enriquiran el debat! T'hi pots afegir.

Està clar que, ens hagi agradat o no, en el que sí que coincidim és en què ens trobam a davant d'una història inquietant que es mou entre la realitat i allò que s'interpreta. Entre uns personatges que, sobretot a les primeres pàgines, costa distingir. I és que potser, el qui no és tan important com el què.

Què està passant a la vida real de cada personatge? Com canviarà aquesta realitat el joc interpretatiu? Per què ens deixam emportar per falsos guies? Quin preu tindrà seguir amb el taller? Les primeres setmanes és gratuït, però prest ja intuïm que es tractarà d'un cost personal altíssim.

Una novel·la del tot necessària. Pertorbadora i genial a part iguales

 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.