Premis als guanyadors del concurs del Plec de lectura 47
Dues persones han encertat quina era la torre de defensa fotografiada durant els anys setanta pel fotògraf Miguel Seguí Mercadal que apareixia al Plec de Lectura dedicat a Joan J. Gomila.

Maria Cerdà i Carlos Seguí han rebut com a regal un ebook després d'identificar la torre que apareixi al Plec de Lectura. La torre era la d'Addaia que està situada just a l'entrada d'aquest port però que actualment no està ben bé com se la veu a la fotografia perquè l'edificació de la dreta ja no existeix i la torre està envoltada de cases d'estiueig. Des del carrer que passa pel seu davant encara es pot veure la torre, que és de propietat privada, que està situada dins un pati que l'envolta.

Felicitem als dos premiats i els desitgem moltes lectures amb els seus nous ebooks.

Us animem a participar en el concurs del proper Plec sobre el qual ja us podem avançar que tindrà un contingut matemàtic i enigmàtic!

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.