Poesia i glosat a la Biblioteca
Un recital poètic que dona veu als diferents clubs de lectura de Maó amb la rèplica en forma de glosa per Soca de mots.

La Biblioteca Pública de Maó disposa de diversos clubs de lectura: d'adultesa, amb perspectiva i juvenil. Preneu nota també que el curs vinent posarem en marxa el club de lectura de novel·la gràfica i el de novel·la negra. Quin és el teu? El mes de setembre anirem anunciant novetats.

Et convidam a forma-ne part.

Ara, però toca celebrar el gust per les lletres i ho farem amb una trobada conjunta dels diferents clubs al voltant de la poesia i la glosa. Què més festiu que unes gloses amb Soca de mots!

A més a més, pensant en una trobada de clubs de lectura no podíem deixar de banda aquells grups que encara que no són propis de la Biblioteca hi tenim una relació directa, com no podria ser d'altra manera. Així que també hi participaran els Amics lectors del Centre de Persones Majors de Sa Casa des Poble de Maó.

Hem fet una crida tot cercant voluntàries, la majoria, encara que també comptarem amb algun voluntari per recitar poesies de selecció pròpia. No podem deixar d'agrair l'entusiasme dels clubs per participar. Després de cada lectura Soca de mots, l'Associació d'amants de la glosa de Menorca, en farà la seva interpretació.

Una forma lúdica d'apropar-nos a la poesia on el fet poètic es dona la mà amb la improvisació de la glosa. Serà el pròxim dimarts dia 11 de juliol a les 19 h en el marc de la programació cultural dels dimarts d'estiu.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.