Plec de lectura número 50! dedicat a l'erudit Gabriel Julià i Seguí
El Plec nombre 50 està dedicat a Gabriel Julià que ha ocupat bona part de la seva vida intel·lectual a les arts i a la història

Aquest nou Plec està dedicat a Gabriel Julià i Seguí (Palma, 1933) que és un estudiòs de les arts i de la història, a més de ser un dinamitzador cultural reconegut i admirat. Al Plec es recullen fragments de tres de les seves obres més importants que mostren l'esperit de les seves obres i indiquen els seus principals delits intel·lectuals.

La part fotogràfica del Plec en aquesta ocasió conté una fotografia d'Alfredo Mayo Mayo (1907-1986) feta a Ciutadella entre els anys 50 i 70 del segle passat. Alfredo Mayo era un metge arribat de Lleó que s'instal·là a Ciutadella i al que li agradava molt fer fotografies com a afeccionat. El fons Mayo està dipositat a l'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular de Menorca i ens mostra molts paisatges que han canviat molt amb els anys.

Aquest Plec no té concurs però ja us podem anunciar que el següent sí que en tindrà i que serà lingüístic.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.