Plec de lectura 46 dedicat a Deseado Mercadal Bagur
El Plec número 46 està dedicat al polifacètic Deseado Mercadal Bagur (Maó, 1911-2000) i ha sigut elaborat per Alfons Méndez Vidal.  La part d'imatge està il·lustrada per una fotografia de Foto Ràdio, 1964, del Festival de la Canción Menorquina

Deseado Mercadal va ser un escriptor molt prolífic i ama coneixements sobre diversitat de temes sent els més importants entre d'altres la història, la música, l'esport i el teatre. Al Plec hi ha una petita biografia i una petita selecció de textos d'alguns dels seus llibres. El Plec coincideix en el temps amb la jornada d'homenatge i estudi sobre la figura de Deseado Meracadal que farà l'IME el dia 16 d'octubre.

La fotografia que acompanya el plec està molt relacionada amb el personatge en la seva vessant de músic. La imatge de Foto Ràdio, fons dipositat a l'Arxiu d'Imatge i So del consell Insular de Menorca, és un dels pocs testimonis dels festivals que es van celebrar durant els anys 60 al desaparegut Cine España d'Alaior. Deseado va participar a aquests festivals i va compondre més d'una de les cançons que es van cantar a aquell esdeveniment cultural.

Categoría:
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.