Plec de lectura 45 dedicat a Pere Melis Pons
El Plec número 45 està dedicat al lingüista Pere Melis Pons (Ciutadella, 1924-2005) i ha sigut elaborat per Margarida Cursach. La part d'imatge està il·lustrada per una fotografia de Cosme Sans Mercadal (Alaior 1935-2013)

El mestre Pere Melis Pons és un exemple de dedicació a la salvaguarda de la llengua. A través de les seves xerrades a la ràdio i els seus escrits a la premsa va realitzar una tasca impressionant de recuperació de paraules que podien caure en desús. Sobretot són coneguts els seus "Espipollants", prop de 7000 articles que va escriure durant 20 anys. Al Plec podeu trobar una petita biografia i una selecció de textos però com podeu imaginar és impossible abastar-ho tot amb un sol full. Us convidam a rellegir-lo i a reutilitzar paraules que ell va recuperar.

La fotografia de Cosme Sans Mercadal és molt adient per acompanyar els textos de Pere Melis. Per una banda per la seva temàtica, una neta escoltant a la seva àvia, i per altra per l'admiració que Cosme Sans tenia vers Pere Melis. En Cosme conservava retallats tots els articles que va fer Pere Melis i els va donar a l'IME poc abans de la seva mort. Cosme Sans era un fotògraf excel·lent que li agradava documentar com canviava el seu entorn (obres, carrers, espais naturals, etc). També és molt conegut per la seva vessant de dibuixant i pintor. Tot el seu fons de fotografies va ser donat a l'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular de Menorca.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.