Plec de lectura 44 dedicat a Cristina Andreu Adame
Aquest nombre està dedicat a la historiadora maonesa Cristina Andreu. Hi podreu llegir uns fragments d'alguns dels seus llibres sobre la pintura a Menorca al llarg dels darrers dos segles. Podreu trobar el Plec a tots els pobles de Menorca als llocs habituals de distribució i ben segur que a la vostra biblioteca.

El Plec dels mesos del març-abril de 2021 està dedicat a la sra. Cristina Andreu Adame (Maó, 1957) que és una persona molt destacada en el camp dels estudis sobre la història de l'art a Menorca. La seva trajectòria laboral està estretament relaciona amb el Museu de Menorca des d'on ha participat en molts projectes expositius i bibliogràfics, i també amb altres institucions com ara l'IME, l'Enciclopèdia de Menorca, l'Ateneu de Maó, etc.

A aquest Plec hem triat tres fragments de la seva extensa obra que estan relacionats amb el que més ha estudiat durant la seva vida i que ens ha donat a conèixer a través d’un bon grapat d’obres i exposicions: la pintura a Menorca.

La part gràfica del Plec la tenim gràcies a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca que ens presenta una imatge ben curiosa d'un grup de dones a la Cala de Sant Antoni de Maó. Mirant aquesta imatge podem veure com ha canviat tant la moda que porten aquestes dones, com el mateix paratge que ara està urbanitzat i des d'on just al darrera apareix l'Illa del Rei
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.