Plec de lectura 43 dedicat a Pilar Benejam
Aquest nombre està dedicat a la pedagoga ciutadellenca. Hi podreu llegir uns fragments del seu discurs d'investidura del Doctorat Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili, llegit a Tarragona el novembre de 2019.

El Plec de gener-febrer de 2021 està dedicat a la sra. Pliar Benejam (Ciutadella, 1937) que és una persona molt destacada en el camp de la pedagogia a nivell estatal. La seva trajectòria laboral passa des del treball com a mestre d'escola fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit nombrosos textos dedicats a la didàctica de les Ciències Socials i la reflexió pedagògica. Ha obtingut nombrosos premis per les seves aportacions intel·lectuals i també és Filla Il·lustre de Ciutadella. L'antropòleg Jaume Mascaró també ha col.laborat en aquest Plec aportant un apetita biografia de la seva amiga i col·laboradora.

Els fragments del text del Plec parlen sobre com fer de mestre. Us recomanem la seva lectura.

La part gràfica del Plec la tenim gràcies a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca que ha realitzat una recerca entre els seus fons per aconseguir imatges relacionades amb l'educació de diverses èpoques, autors i pobles. Mirant les imatges podem veure com ha canviat la nostra societat i l'escola.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.