Obra d'Ana Llorens exposada a la Biblioteca
Persona adolescent a la Biblioteca 2023 és l'obra de l'artista Ana Llorens, composta per 42 cartolines blanques en fundes de plàstic reciclades pintades amb retolador. L'obra de gran complexitat pel seu format final que arriba a 1m 55 cm x 1m 74 cm pintats i 1m 55 per 2m 30 cm en total, es presenta en forma de puzle i com un tapís brodat o cortina, ja què es penja amb fils què per darrere de la peça creen un teixit complexa.

La peça pretén incidir en la qüestió simple de què l'art i les idees més singulars poden sorgir de la taula de l'escriptori de qualsevol casa o de les taules de les biblioteques, al igual que també la creació d'una novel·la gràfica o la seva simple lectura i gaudi. L'original no sempre recau en els materials més professionals i difícils d'aconseguir sinó que quasi sempre la trobem en la nostra quotidianitat i entorn proper.

 

Una obra que, exposada a la Biblioteca, vol animar a la lectura de la novel·la gràfica, a les qui transiten potser el moment més fresc i creatiu de les seves vides, la qual molts cops és feta per persones creadores joves, adolescents, avantguardistes en els relats més atrevits, originals i en les formes de dibuix i dibuix i expressió més senzilles.

 

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.