Novel·listes espanyoles del s. XXI
Seguim amb el cicle de xerrades Lectures d'estiu

Dimarts 8 d'agost, ens visitarà na Blanca Ripoll, Llicenciada i Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona qui va obtenir el Premio Extraordinario de Doctorado i el Premio Academia Internacional del Hispanismo.

En aquesta segona sessió de Lectures d'estiu na Blanca es centrarà en novel·listes espanyoles del segle XXI. Autores joves, entre 25 i 40 anys, i algunes de les seves obres: Sara Mesa, amb títols com Un amor o La familia; Elisa Victoria amb El evangelio; Layla Martínez amb La carcoma; Andrea Abreu amb Panza de burro, o Aida González Rossi amb Leche condensada. La majoria d'aquestes novel·les ja es troben disponibles a la Biblioteca i la resta estan demanades.

Una xerrada literària, que en paraules de la conferenciant es centrarà en "el protagonisme que en aquestes escriptures de dones joves cobra la qüestió de gènere, del cos, de la subalternitat, de les diferències de classe, de les perifèries... Com aquestes escriptures del segle XXI són formes d'explicar-se elles i de comunicar com es defineixen com a subjectes en el món. I això fa que siguin textos que ens convoquen, que ens interpel·len, que ens inquieten."

Alguns d'aquests títols, com Panza de burro, formaran part de les propostes dels nostres Clubs de Lectura.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.