Nou Plec de lectura: dedicat al Diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll
El Plec número 51 celebra els 60 anys de l'acabament del diccionari realitzat per Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll.

El 2022 es commemora el 60è aniversari de l'acabament del Diccionari català-valencià-balear, conegut popularment com l'Alcover-Moll. Per aquest motiu s’han organitzat tot un seguit d’activitats, la primera de les quals fou la conferència sobre la seva figura i obra a càrrec de Pilar Perea i, properament, es duran a terme «Activitats populars al carrer: “Celebrem el Diccionari!”», que tindrà lloc el proper 8 d’octubre i un concurs per a adults a les biblioteques sobre les paraules del DCVB, la final del qual tindrà lloc en el marc de la Fira del Llibre en Català.

El Plec ha estat elaborat per la filòloga Margarida Cursach amb la col·laboració del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del Consell Insular de Menorca.

Les fotografies que acompanyen el text han estat seleccionades entre els fons documentals de l'Arxiu d'Imatge i So i representen feines i oficis on es poden veure algunes de les paraules recollides al Diccionari. Mitjançant un codi QR que es pot trobar al Plec es pot participar en un concurs relacionat amb les paraules i les imatges.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.