Nou Plec de lectura dedicat a Miquel Àngel Casasnovas Camps
El Plec el dedicam a un historiador en lletres majúscules, que ha marcat un abans i un després per a la historiografia menorquina i balear. El podreu trobar als llocs habituals (centres culturals i educatius).

Nascut a Ciutadella, estudià el batxillerat a l’Institut Josep M. Quadrado i realitzà els seus estudis universitaris a la Universitat de les Illes Balears (UIB), on obtingué la llicenciatura en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Geografia i Història (1995), i posteriorment el doctorat (2001) amb la tesi La transformació d’una economia insular. El cas de Menorca, 1600-1920. Però el seu interès per la història és molt anterior a l’inici de la carrera universitària ja que des de molt jove es formà com a historiador de manera autodidacta.

S’ha especialitzat sobretot en les edats moderna i contemporània, si bé ha fet incursions en períodes anteriors, sobretot en l’època medieval. Els seus interessos com a investigador són molt extensos, i ha treballat camps com la història econòmica, la demografia històrica, la història política i la història de la cultura, sobretot en l’apartat d’historiografia. Fruit d’una intensa tasca de recerca i divulgació són les cent setanta publicacions que fins ara han vist la llum, escrites o bé en solitari, o bé en col·laboració amb altres autors, de les quals trenta-quatre són llibres i monografies. Ha participat com a ponent o comunicant en una cinquantena de congressos, jornades i seminaris d’àmbit internacional, nacional o insular, i ha pronunciat nombroses conferències.

Aquest Plec publica textos de dues obres seves: Història de Menorca (Palma, 2005) i la recent publicada a l'Enciclopèdia de Menorca tom onzè, Història III volum 2 (2023), dedicada a la història de Menorca del segle XIX i XX. Aquestes dues obres mostren dos aspectes diferents de l’autor: la primera evidencia la virtut de saber fer un compendi de la història de Menorca revisant la historiografia escrita fins aleshores; i la segona, la capacitat d’aprofundir de forma científica en un tema de la història de l’illa que restava per escriure des de la distància generacional i amb metodologia moderna.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.