Nou Plec de Lectura dedicat a Margaret Murray
El Plec està dedicat a Margaret Murray la primera arqueòloga que estudià les restes del període talaiòtic a Menorca. Aquest any realitzarem alguns Plecs a figures cabdals que han permès arribar a la declaració de patrimoni mundial.

Margaret Alice Murray (Calcuta 1863 – Regne Unit 1963) és un personatge fascinant relacionat amb l’arqueologia de Menorca que mereix ser analitzat amb profunditat. Gràcies a ella, els anys 30 del segle XX, es van portar a terme a Menorca les primeres excavacions amb metodologia científica als jaciments de Trepucó i Sa Torreta, però, a més, va promoure una molt interessant xarxa de contactes entre intel·lectuals que es movien entorn de l’Ateneu de Maó en el segon quart del segle XX i algunes persones investigadores britàniques vinculades al Museu d’Arqueologia i Etnolologia de la Universitat de Cambridge i al University College de Londres, on ella prestava els seus serveis.

La nostra protagonista era una dona singular per al temps que li va tocar viure. Titulada universitària, alumna i col·laboradora de l’egiptòleg William Petrie, feminista per convicció, va centrar els seus temes d’interès sobretot en l’antropologia i l’arqueologia. Va ser molt coneguda pels seus treballs sobre bruixeria i egiptologia, però el que la va dur a Menorca va ser la recerca sobre el megalitisme mediterrani i la comparació amb els monuments maltesos, illa on havia excavat prèviament.

La fotografia que acompanya els textos de Margaret Murray és d'autoria desconeguda i ens mostra la taula i el talaiot de Trepucó abans de la seva excavació. Pertany a la col·lecció Guillem Pons Buades dipositada a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.

El Plec torna a tenir concurs i si entrau a la web de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca a través del codi QR que apareix a la part de la fotografia podreu participar-hi!

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.