Nou Plec de lectura! dedicat a Josep Cardona Truyol
El Plec nombre 49 dedicat a Josep Cardona és musical i també us permetrà participar a un concurs
Aquest nou Plec està dedicat a Bep Cardona Truyol (Ferreries, 1964) que ha dedicat molt temps a la recerca musical. Bona part del seu esforç el podem trobar al Cançoner popular de Menorca I i II publicat per l'IME. El Plec ens mostra solament una petita part de tota la seva producció però ens podem fer una idea de l'abast de la seva tasca i de la importància de la seva recuperació.

La part fotogràfica del Plec en aquesta ocasió conté 4 fotografies amb temàtica musical d'Antoni Picó Vivó, Fotos Ràdio i dues d'autor desconegut de diferents fons dipositats a l'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular de Menorca.

Com als Plecs anteriors es pot participar a un concurs, aquesta vegada musical, si entrau al codi QR que hi ha a la part fotogràfica. Una vegada a la web de l'Arxiu d'Imatge i So trobareu les instruccions per participar.

La data límit per participar al concurs és el dia 15 d'abril. Entre els participants farem un sorteig i les persones guanyadores obtindran un premi.
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.