Nou Plec de Lectura dedicat a Carme Cloquells!
Ja podeu trobar als lloc habituals el nou Plec de Lectura que en aquesta ocasió està dedicat a l'escriptora Carme Cloquells.

Carme Cloquells és una escriptora maonesa nascuda el 1963. És llicenciada en psicología i ha estat vinculada al món educatiu durant tota la seva vida laboral. És una activista cultural membre de l'Associació d'Escriptores i Escriptors en Llengua Catalana. Va ser vocal de la secció de Literatura de l'Ateneu de Maó. Ha coordinat grups de lectura i ha sigut ponent i membre de diversos jurats literaris. Per altra banda, és traductora de poesia anglosaxona a la llengua catalana.

Al Plec hem triat alguns fragments de la seva obra en poesia i narrativa. Acompanyen aquests textos una pintura de Geraldine Molia, il·lustradora de la seva darrera obra Infanticides.

Per presentar el Plec dedicat a la Carme Cloquells farem un recital poètic a la Biblioteca el dia 10 de juny a les 19h amb la participació de l'autora.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.