Nou centre d'interès: els reptes i enigmes de Miquel Capó Dolz es descobreixen a la Biblioteca
Miquel Capó Dolz és l'autor de més de 50 publicacions que s'han traduït a diversos idiomes i que es distribueixen arreu del món. Títols que inclouen la il·lusió òptica, els reptes, l'enginy, la memòria, l'agilitat mental, la percepció i la concentració.  I els trobaràs a la nostra Biblioteca , donant la benvinguda a l'enigma de si gosaràs entreveure la particularitat enmig de la unitat. Allò del sentit amagat del qual cal descobrir o endevinar...


I si encara en vols més, tens a disposar el nou Plec de Lectura, que conté enigmes i problemes de diferents llibres de Miquel Capó i que et permetrà participar d'un concurs. Per fer-ho has d'entrar amb el codi QR que hi ha al Plec just a una pestanya de la pàgina dedicada a la fotografia i entraràs a la web de l'Institut Menorquí d'Estudis on has de seguir les instruccions... quins misteris !!!


Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.