Nou aire condicionat a la planta dedicada a la conservació de documents
L'Arxiu Històric de Maó i els Fons Antics de la Biblioteca gaudeixen d'un nou sistema d'aire condicionat que garanteix una millor conservació dels documents.

Durant els darrers dies s'han estat fent reformes a la instal·lació dels aparells d'aires condicionats de la Biblioteca i l'Arxiu Històric per tal d'independitzar el sistema de la segona planta de la resta de l'edifici. Per això ha calgut comprar una màquina nova que com podem veure a la fotografia ha estat col·locada dalt l'edifici mitjançant una grua (!) 

Amb aquest sistema d'aire condicionat nou, podem tenir una molt millor conservació dels documents que a hores d'ara hi estan dipositats. I també dels documents que encara s'hi han de dipositar, perquè cal recordar que els arxius històrics reben documentació, periòdicament, de les administracions i de persones particulars que també els hi poden dipositar.

A les cambres de Can Mercadal es conserven els fons documentals de l'Arxiu Històric i el Fons Antic de la Biblioteca que necessiten una temperatura i humitat constants tot l'any per tal de mantenir-los en un estat òptim. Aquesta estabilitat i constància en el microclima d'aquestes sales de conservació permetran augmentar els anys de conservació dels documents. Les petites oscil·lacions tèrmiques, en funció de l'època de l'any en què ens trobem, poden afavorir l'aparició de fongs i d'altres agents negatius per a la bona conservació del llibres i els papers que s'han conservat des del segle XV fins avui dia. 

 


Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.