Música a la Biblioteca: concert de MUN2 FUNDI2
El dissabte 29 de maig a les 19h a la sala d'estudi de la Biblioteca de Maó oferim aquest concert de música entre llibres

Assumpta Pons (violí) i Rocío Gómez (viola) formen MUN2 FUNDI2. Tenim la sort de poder-les escoltar en un espai ben diferent al de les sales de concert, rodejades de llibres.

La relació artística d'Assumpta Pons i Rocío Gómez neix fa vint anys, sent ambdues professores de l'Orquestra de RTVE, on comencen a fer música juntesLa seva estreta col·laboració tant en l'àmbit docent, al conservatori Teresa Berganza de Madrid,on donen classes, com en la seva faceta interpretativa, formant part del Cuarteto AmarArt, que ha sigut considerat per la cri´tica especializada un dels millors quartets de corda actuals a nivell estatal. Ambdues intérprets són destacades professores y solistes que dediquen una part significativa de la seva activitat concertística a la música de cambra amb rigor musical, pasió i entusiasme.

 

Per causes derivades de la pandèmia de Covid el concert es farà per a un màxim de 35 persones i a la sala d'estudi.

Per poder assistir al concert us podeu apuntar als taulells d'atenció al públic de la Biblioteca o a info@bibliomao.es.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.