Les xifres de la Biblioteca Pública de Maó durant el 2020
Hem realitzat un póster amb algunes de les dades més destacades de l'activitat de la Biblioteca Pública de Maó durant l'any 2020

Malgrat la COVID la Biblioteca Pública de Maó ha intentat mantenir la seva activitat habitual i a aquesta infografia es poden observar algunes de les dades més importants del 2020.

Cal destacar que tot i la pandèmia hem tingut un gran volum de préstec i sobretot s'ha incrementat molt l'accés als documents virtuals a través d'ebiblio. S'han duit a terme 99 activitats culturals o didàctiques, una quantitat menor que en anys passats, però s'ha de tenir en compte que la Biblioteca ha estat tancada molts dies i que les mesures sanitàries han impedit fer-ne algunes, tot i que també hem incrementat les activitats telemàtiques per evitar contagis.

La dada que és més important és la de l'increment de nous usuaris i el total de visites a les nostres instal·lacions. Això ens permet observar que els nostres usuaris han vist la Biblioteca de Maó com un espai segur i necessari.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.