Lectures d'estiu: novel·la negra de la mediterrània
Dimarts dia 29, a les 19 h, tenim la darrera sessió del Cicle Lectures d'Estiu. Aquesta vegada dedicat a la novel·la negra de la mediterrània en contrast amb la nord-americana i la nòrdica. 
 
José Antonio Luque Carreras, especialista en cinema i literatura negra, ens xerrarà dels trets distintius d'aquest tipus de novel·la. A més a més, exposarà les autories més representatives d'aquest subgènere narratiu i el tarannà hedonista dels personatges principals, com, per exemple, el Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán, el Guido Brunetti de Donna Leon, el Kostas Jaritos de Petros Márkaris o el Salvo Montalbano d'Andrea Camilleri. 
 
D'altra banda, a partir del mes d'octubre, José Antonio Luque dinamitzarà el nou Club de Lectura de Novel·la Negra. La primera trobada serà dia 30 d'octubre amb Mort a La Fennice de Donna Leon. A la Biblioteca trobareu exemplars en català i castellà. Es tracta de la primera novel·la de Donna Leon on es presenta al comissari Brunetti. Ens hi endinsam? Més detalls dimarts 29.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.