Lectures d'estiu. "Novelistas francesas del siglo XXI"
Dimarts, 25 de juliol a les 19 h, dins el marc de la programació cultural dels dimarts, tindrem la primera conferència sobre lectures d'estiu
 
Na Juana Helena Rodríguez Bezault, professora de "Chaire Supérieure" en "CPGE",  anteriorment a la Universitat de París X, ens oferirà una xerrada, la primera del cicle de lectures d'estiu, sobre novel·listes franceses del segle XXI.
 
Una breu mirada a la literatura amb perspectiva a França en els darrers anys prenent com a punt de referència escriptores com: Annie Ernaux, Premi Nobel de Literatura 2022, Virginie Despentes o Nancy Huston. Passant, tot seguit, a d'altres obres d'autores com: Chloé Delaume, Amandine Dhée o Manon Garcia.  
 
Es tracta de la primera xerrada del cicle de lectures d'estiu que tindrà continuació dia 8 d'agost amb una segona conferència sobre novel·listes espanyoles de la mà de Blanca Ripoll.
 
Ambdues professores ens permetran endinsar-nos en lectures que hem fet o ben segur tindrem ganes de fer i que es troben a la nostra Biblioteca i a altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca. De fet, alguns dels títols formaran part de les lectures del proper curs del Club de lectura d'adultesa i del Club de lectura amb perspectiva.  
 
Es tracta d'una activitat lliure i gratuïta. No fa falta inscripció.
 
 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.