Lectures amb Perspectiva: Cauteri, de Lucia Lijtmaer

Per tancar la temporada del club "Lectures amb perspectiva" ens trobarem al voltant de la novel·la Cauteri de Lucía Lijtmaer. Un llibre sobre la fugida del dolor com a forma de supervivència i la rebel·lió davant els rols de gènere contemporanis. Anotar que una de les protagonistes, entre una allau de personatges que ben bé reconeixeríem en multitud de situacions quotidianes, és Deborah Moody, qui va passar a la història com «la dona més perillosa del món».

La novel·la, en procés de traducció a l'anglès, francès, alemany i italià, entre d'altres llengües, serà el punt de partida per comentar l'ús de la ironia, el sarcasme i el misteri aplicats a la narrativa. 

L'accés és lliure i gratuït. Per a més informació del Club de lectura i de la trobada en sí, envia un correu electrònic a <info@bibliomao.es> 

 

 


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.