L'Arxiu Històric té un portal nou per accedir a la documentació digitalitzada

En motiu del Dia Internacional dels Arxius que es va celebrar dia 9 de juny us volem presentar el nou programari d’arxiu que hem estrenat aquest 2024: https://arxiuhistoricmao.cime.es/

La nova eina mostra els fons i col·leccions que custodia l’Arxiu Històric de Maó si accediu a Descripcions arxivístiques i la documentació digitalitzada la podeu veure clicant a Objectes digitals. El programari permet fer cerques senzilles i cerques avançades i es pot filtrar per:

- fons i sèries (Descripcions arxivístiques)

- productors de fons o bé persones o entitats que apareixen als fons (Registres d’autoritat)

- matèries (Matèries)

- pobles, ciutats, finques, etc. (Llocs)

 

S’han introduït més de 3.500 registres descriptius de documentació dels fons de: l’Ajuntament de Maó, la Universitat de Maó, la Comptadoria d’Hipoteques, el Govern Civil de Menorca (Delegació de Govern de Menorca), el Reial Patrimoni i el Llatzeret de Maó.

I més de 1.600 documents digitalitzats de l’Ajuntament de Maó (Registre Civil), la Universitat de Maó (Llibre d’Estadística de Casanello), la Comptadoria d’Hipoteques (tot el fons), el Govern Civil de Menorca (sobretot la documentació de la Guerra Civil i just posterior - 1936 a 1942 -) i el Reial Patrimoni (Llibre d’Establiments de Sant Lluís i Fadigues).

Aquesta nova interfície es basa en les normes internacionals de descripció arxivística i està pensada per donar accés, en un futur, a les descripcions i a la documentació digitalitzada des d’eines recol·lectores nacionals i internacionals com Hispana i Europeana.

Feim feina per conservar el patrimoni documental i per donar accés on line als fons de l’Arxiu Històric de Maó!

#ArxiuHistòricdeMaó

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.