L'Arxiu Històric de Maó inicia el procés per millorar l'accessibilitat al fons documental del Llatzeret amb Fons Europeus Next Generation
El Consell Insular de Menorca, que gestiona la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, ha publicat el contracte menor per a la descripció arxivística del fons documental del Llatzeret del port de Maó.
 
 
 
La iniciativa té l'objectiu de donar visibilitat al fons i facilitar-ne l’accés a les persones usuàries i investigadores, i compta amb finançament provinent dels fons Next Generation de la Unió Europea i la participació del Ministeri de Cultura, la Conselleria de Fons Europeus, Universitats i Cultura del Govern Balear i el Consell Insular de Menorca.

El fons del Llatzeret conté un total de 239 unitats de descripció, entre llibres i lligalls, que abasten un període comprès entre els anys 1817 i 1968. Aquest fons es va recollir l'any 1988 d'un magatzem abandonat del port de Maó i es va traslladar a l'Arxiu Històric de Maó.

El contracte que ara es publica servirà per dur a terme el tractament arxivístic del fons, per tal d'elaborar les fitxes descriptives dels diferents lligalls i documents d'acord amb els estàndards internacionals, millorant-ne la visibilitat i l'accés.

En aquest sentit, Pau Salort, director de l'Arxiu Històric de Maó, ha explicat que «amb les fitxes que es generaran quedarà descrit tot el que conté cada lligall i açò facilitarà la feina als investigadors; i més endavant esperam poder digitalitzar tot el fons».

Es preveu que les tasques de descripció del fons no s'allarguin més enllà del mes de novembre del 2023.

Podeu trobar més informació sobre el contracte aquí: 

https://www.cime.es/Tauler/ObrirEdicteExp.aspx?Ig=DA72BCA9-7A04-4CB0-AD2D-74D9F49F1ECD

I podeu veure la notícia que ha sortit a la premsa local aquí:

https://www.menorca.info/menorca/vivir-menorca/2022/10/21/1814195/fons-documental-del-llatzeret-tresor-per-desxifrar.html?fbclid=IwAR19gOldcrWMfxGmywQGNgYtu4VBjlr21yQpS_NJhw3bXdOG9NXMi0w02xU

 I si voleu veure la notícia a IB3:

https://ib3.org/quins-tresors-amaga-el-fons-documental-del-llatzeret-del-port-de-mao


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.