La tasca de les participants d'un Estiu per Créixer a la biblioteca i l'arxiu
Durant tot el mes de juliol dues participants del programa "Un Estiu per Créixer" han col·laborat amb nosaltres 3 hores diàries.

Ha estat tot un plaer per nosaltres gaudir de la companyia i l'ajut de na Laura i na Júlia que han fet tot el mes de juliol a la Biblioteca de Maó. Aquests dies han estat fent diferents tasques relacionades amb la Biblioteca i l'Arxiu Històric per experimentar en el món laboral en un àmbit que els pot ser atractiu. A més, el programa orienta els joves perquè no solament facin feines útils per al lloc on van sinó que també han d'aportar un petit projecte de millora del servei. En aquest cas, na Júlia i na Laura, ens han ajudat a comprar llibres i jocs per a joves de la seva edat. També, com podeu veure a la fotografia, han fet un estudi dels llibres de diverses matèries i literatura més llegits i els han exposat amb uns cartells dissenyats per elles mateixes a diversos punts de la Biblioteca. Aquestes seleccions han tingut bastant èxit i alguns dels llibres exposats ja s'han deixat en préstec cosa que demostra l'èxit de la seva proposta.

Felicitem per la feina ben feta a aquestes dues joves i desitgem poder seguir col·laborant amb el programa "Un Estiu per Créixer" l'estiu del 2023.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.