Ja els tenim aquí: els llibres de Hauser & Wirth sobre dones i art
Hauser&Wirth, un any més, segueix col·laborant amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca

Aquesta vegada, amb una donació de llibres sobre dones i art, que trobareu exposats a la planta baixa de la Biblioteca. Els podeu consultar aquí però, també, agafar-los en préstec!

D'aquesta manera, en relació amb l'exposició de Hauser&Wirth d'aquest any, sobre l'artista Christina Quarles, la galeria vol seguir difonent l'art en femení. Una selecció de llibres sobre dones artistes, o escrits per dones, que cerquen posar l'art a l'abast de tothom. Amb títols en català, castellà i anglès per a persones adultes i per a infants. 

Composen aquesta selecció llibres per a joves i famílies curioses com, El gran llibre dels rècords de l'art, d'Éva Bensard. Llibres de la pròpia editorial Hauser&Wirth com, Maria Lassning: The Biography. Obres per descobrir el món de l'art femení com, Historia del arte sin hombres de Katy Hessel. O sobre artistes imprescindibles com Louise Bourgeois o Christina Quarles.

Ens agrada l'art. Ens agrada fer xarxa amb altres institucions!  

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.