Fons de la Delegació de Govern de Menorca
Avui us volem presentar nAina Riudavets que des dejuny està descrivint el fons de la Delegació de Govern de MenorcaL'objectiu del projecte és donar visibilitat al fons i facilitar-ne l’accés a les persones usuàries i investigadores.

La feina de descripció i instal·lació va avançant, ja hi ha més de 900 registres de descripció. La documentació s’han instal·lat en camises de paper barrera i en 18 capses. Aquesta documentació correspon a 10 lligalls (DG-1 a DG-10).

El fons de la Delegació de Govern de Menorca és un fons de l’administració pública estatal de gran importància per a l’estudi de la història contemporània de l’illa. El volum total és de 206,6 metres lineals de documentació repartits en dos dipòsits, i s'hi troben lligalls i llibres, que abasten un període comprès entre 1824 i 2003. S’ha inventariat a nivell d’unitat documental composta (expedient) o simple (document) la documentació des de 1824 a 1858. I la documentació del subfons de la Guerra Civil (1936-1940), que es va descriure el 2018 gràcies a un altre projecte de descripció.

Feim feina per conservar el patrimoni documental i per donar accés als fons de l’Arxiu Històric de Maó!

#ArxiuHistòricdeMaó 
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.