Feim feina per donar visibilitat als fons de l'Arxiu Històric de Maó!

Avui us volem presentar na Cristina Pons que des del maig està descrivint el fons Ládico. L'objectiu del projecte és donar visibilitat al fons i facilitar-ne l’accés a les persones usuàries i investigadores.

La feina des descripció i instal·lació va avançant, ja hi ha més de 150 registres de descripció, és a dir, més de 16 lligalls i 65 llibres inventariats, la documentació dels lligalls s’instal·la en camises de paper barrera i capses.

El Fons Ládico és un fons familiar i empresarial que és molt important per a la història econòmica i política de Menorca. El volum total és de 8 metres lineals de documentació i s'hi troben llibres i lligalls, que abasten un període comprès entre finals del segle XVII i principis del segle XX.

Aquest fons es va cedir en comodat al Consell Insular de Menorca per part de la família Sintas Ponte i és custodiat a l'Arxiu Històric de Maó.

Feim feina per conservar el patrimoni documental i per donar accés als fons de l’Arxiu Històric de Maó!

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.