Famílies amb infants de 7 a 11 anys?
Aquest dilluns, a les 17 h, torna la màgia de Raquel de Manuel amb una sessió de jocs de cocreació i exploració de personatges, al voltant dels herois i heroines que ens acompanyen.
 
Un any mes, inciam els LAB de Lectures, tallers per  a famílies i infants de 7 a 10/11 anys, plens de màgia i descoberta. Cada mes, un nou taller d'exploració i joc literari en família.
 
La sessió d'aquest mes està dedicada als herois i heroïnes. Una aproximació, a tots aquests personatges, a partir d'un procés creactiu, lúdic i actiu, on cada família és important! Crearem personatges a partir de la inspiració que ens oferiran diferents àlbums il·lustrats.
 
Es tracta de jocs d'exploració de les biblioteques, narració d'històries, cocreació artística i ales, moltes ales!
 
Cada mes obrirem nova inscripció. Us voleu apuntar per aquest dilluns? Ho podeu  fer al taulell de la Sala Infantil o enviant un missatge a info@bibliomao.es
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.