Donació de 3 llibres de Menorca

Agraïm a la nostra usuària Cristina Bosch la donació de 3 llibres de tema menorquí, de gran interès per a la nostra col·lecció local.

.  Per fe (sic) gana : Caldereta d'articles menorquins, amb molt poch such y una mica de pebre cohent / Angel Ruiz y Pablo.-- Ciutadella (Menorca) : Tipografía Católica del Sagrat Còr de Jesús, 1895.
   98 p ; 19 cm.

Menorca, la isla blanca y azul : impresiones de un viaje / Alicia Davins.-- Barcelona : Atenas A.G, [1925]
   197 p. ; 29 cm.

 Principi y pròstes : culecció d'aguiats menurquins que s'espera cauran bé a n'es ventrey / Fernandu Ortiz Fernandez.-- Ciutadella (Menorca) : [s.n.] (Cuina d'en Salvado Fàbregues),1895. --  58, [1] p., [1] en bl., ; 8. 

               
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.