Contes per a persones adultes. Contes de dones a la finestra
Un any més, el col·lectiu Ses Pinyoles, interpretarà contes seleccionats del taller d'escriptura d'Ana Haro sota l'epígraf, Contes de dones a la finestra. Aquest dimecres 27, a les 19 h.

D'una banda, tindrem la possibilitat de gaudir de la posada en escena de 6 membres de Ses Pinyoles: Laia Garcia; Maria Galetta; Noelia Mas, Xavi Álvarez; Andrea Oyamburu, i Maribélula. La majoria de les quals hem pogut veure actuar de manera individual.

I, d'altra banda, ens podrem atracar a les creacions de 9 participants dels tallers d'escriptura d'Ana Haro. Propostes literàries que ens arriben sota els títols: Everlove, de J. Viola Gener; A(bs)tracción, de RemeDios; El espejo, de Lady Lang; MNP Todas las guerras, de Rosa Preto; Séptima planta, de Mela Ortiz; Jugar a jugar, d'AnaltaliAna; Wendy de Sonia Gafo; El mostruo, de Dionisio López, i L'ascensor, de Maria Villalonga Pons.

Tota una conjunció entre creació literària i interpretativa que ben segur ens entusiasmarà com ho han anat fent, mes a mes, els Encontes a la tercera frase, aquesta vegada amb els Contes de dones a la finestra.

No es necessita inscripció. L'entrada és lliure i gratuïta.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.