Contes per a l'adultesa: "Receptari de paraules" amb Andrea Oyamburu
Tornen els contes per a adults del grup de narradores "Ses Pinyoles" aquest cop amb Andrea Oyamburu. Ens trobem el dimarts 31 de gener a les 19 h a la sala de conferènices de la Biblioteca Pública de Maó
Funció de contes per adults on es compartiran històries d’autoria pròpia, de tradició oral i contes d’altres autors/autores. La durada és d'uns 45-50 minuts i està dirigt a úblic adult.

RESUM: Narrava el mestre Galeano que existia una casa de paraules on acudien els poetes a retrobar-se amb paraules oblidades o cercar paraules noves. Les provaven amb dit la punta del dit mentre arrufaven les celles. Quines paraules habitem? Quines oblidem perquè ens fan mal? Quines paraules ens enamoren?

Receptari de paraules és un espectacle de contes per adults on retrobar-se amb paraules que són necessàries per construir la nostra història. Memòria, mort, guerra, poesia, amor, besada... Quines diries tu que són?

 

No fa falta inscriure's per asssistir a la representació. Solament ens cal deixar-nos anar amb els contes. 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.