Concurs Carta en terra
Torna el concurs del Diccionari Alcover-Moll a les Biblioteques de Menorca per jugar amb les paraules i expressions de la nostra illa. Un concurs per biblioteca i una final insular! Anima't a participar a la nostra fasse de classificació a la Bbilioteca Pública de Maó: dilluns 27 de novembre, a les 19 h. A partir de 18 anys. La gran final tindrà lloc el 16 de desembre a la Biblioteca des Mercadal.
 
La Xarxa de Biblioteques de Menorca i el Servei de Política Lingüística del Consell Insular de Menorca organitzen la segona edició de Carta en terra, que va néixer l’any passat per celebrar el 60è aniversari de la publicació del darrer tom del Diccionari català-valencià-balear, obra del filòleg mallorquí Antoni Maria Alcover i del filòleg menorquí Francesc de Borja Moll.
 
Es tracta d’un concurs adreçat a adults on els participants hauran de competir en diverses proves en què hauran de relacionar d’una manera o altra les paraules, especialment les referides a Menorca, amb el seu significat.

Aquí tens un exemple de l'any passat:

REVOGIR

a. Enllestir, deixar acabada una cosa

b. Deturar o alentir el moviment d'una màquina, d'un vehicle, etc.

c. Girar, canviar de direcció formant un angle

 

T'animes a participar? Et pots inscriure, fins dia 17 de novembre, a la Biblioteca o a info@bibliomao.es


 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.