Concurs a les biblioteques "Carta en terra" de coneixement de la nostra llengua
La fase de classificació a Maó serà el dissabte 24 de setembre a les 10h.

La Xarxa de Biblioteques de Menorca i el Servei de Política Lingüística i Cultura Popular Immaterial del Consell Insular de Menorca organitzen un concurs per commemorar el 60è aniversari de la publicació del darrer tom del Diccionari català-valencià-balear, obra del filòleg mallorquí Antoni M. Alcover i del filòleg ciutadellenc Francesc de B. Moll. Es tracta d'un concurs adreçat a persones adultes que es desenvoluparà del 23 de setembre al primer d'octubre a les biblioteques de Menorca, amb una gran final que tindrà lloc en el marc de la Fira del Llibre en Català, el 14 d'octubre a Maó. Les persones concursants competiran per demostrar els seus coneixements sobre les paraules del Diccionari Alcover-Moll, especialment les referides a Menorca, a través de diverses proves lingüístiques en què hauran de relacionar d'alguna manera les paraules amb el significat.

Recordeu que a cada poble hi ha una fase de classificació i que a Maó serà el dissabte 24 de setembre a les 10h.

Us podeu apuntar per correu electrònic a <info@bibliomao.es> o als taulells d'atenció al públic de la nostra Biblioteca. Us aninem a participar i mostrar el coneixement de la llengua que teniu!

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.