Club Brodat damunt Paper
Seguim teixint comunitats, també amb fil i agulla! Per descomptat mitjançant els nostres llibres. Un divendres al mes, Club de Brodat damunt Paper: crearem, llegirem i brodarem.

Després d'un tast amb un primer taller de brodat damunt paper, aquest passat mes d'octubre, i veient la meravella de llibres que ens arriben de brodadores o sobre aquest art, hem decidit trobar-nos un divendres cada mes. Seguirem cocreant per la celebració de Maó Flors o senzillament, per compartir  i aprendre juntes els secrets d'aquesta tècnica. Ens fascina la idea de poder brodar obres col·lectives.

A cada trobada compartirem, presentarem, un llibre diferent i posarem fil a l'agulla, de forma literal. T'hi animes? No es necessita cap coneixement previ. Començarem aprenent a brodar lletres. Ens encantarà poder fer aparèixer, damunt el paper, les lletres: B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  D E  M A Ó. I molt més.

Primer, potser, serà necessari triar una bona paleta de colors. Segur que el llibre de Karen Barbé, Diseña tus paletas de color para bordar ens hi ajudarà. I si volem ampliar les múltiples possibilitats de tipus de punts no podem oblidar, Bordar es fácil: guías de técnicas de bordado paso a paso de Marie Suárez.

Ja us podeu inscriure al taulell de la Biblioteca o a: info@bibliomao.es

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.