Clàssics amb els ulls tancats: Lluis Maria Todó a la recerca del temps perdut amb Proust
El dimarts 26 d'abril tornen els clàssics amb els ulls tancats amb una edició especial. Lluis Maria Todó ens llegirà Proust a la sala de conferències de la Biblioteca de Maó a partir de les 20h
Especial Clàssics amb els ulls tancats de Sant Jordi: A la recerca del temps perdut. Marcel Proust, llegit i presentat per Lluis Maria Todó.

L'escriptor i traductor Lluis Maria Todó ens llegirà el conegut inici de la Recherche. Després de la lectura ens parlarà de l'obra, de l'autor, de l'època i segurament Flaubert i Sthendal treuran el nas. Una magnífica oportunitat per iniciar-se o endinsar-se en aquesta obra cabdal del s.XX.

Ja us podeu inscriure als taulells de la Biblioteca o enviant un correu electrònic a info@bibliomao.es

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.