Celebram el Dia Internacional dels Arxius!
El 9 de juny és el Dia Internacional dels Arxius. El Consell Internacional d’Arxius (ICA), creat el 9 de juny de 1948, l’establí el 2007 per donar visibilitat als arxius.

Els arxius tenen un valor únic. Estan conformats per documents produïts per l’activitat humana i són evidència d’esdeveniments passats. També, asseguren el funcionament democràtic de les societats, la identitat de les persones i de les comunitats i la defensa dels drets humans.


Enguany volem celebrar aquest dia representant escenes que apareixen descrites als documents de l'Arxiu Històric de Maó i en què les dones en són les protagonistes. Beta Teatre ens brindarà una estona d'immersió dins la història de les dones menorquines.

Després en Joan Soler, director de l'Arxiu Històric de Terrassa, ens obrirà la porta del coneixement i la utilitat dels arxius per a la ciutadania amb la conferència titulada Tots som arxius! Patrimoni, memòria i fake news.

Us esperam el dijous 8 de juny a les 19 h a la sala d'actes de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. 

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.