19 desembre 2008
La elegancia del erizo
De part de na Marga Llovet, envii aquest link, que conté un reportatge de "El país" sobre La elegancia del erizo. El títol que comentarem a la reunió d"avui. (a les 20"00)

http://www.elpais.com/articulo/cultura/personajes/solitarios
/Muriel/Barbery/elpepucul/20071005elpepicul_8/Tes
Llegir
L"Arxiu de Maó i la colònia grega a Menorca
El professor Pedro Pablo Moreno Lucas ha presentat al col.loqui internacional “XII Encuentro Científico sobre Grecia. Homenaje a Ioannis Hassiotis”, celebrat a Granada els dies 20 i 21 de novembre, una comunicació titulada “El Archivo de Mahon y la colonia griega de Menorca”.
Les trobades han estat organitzades pel Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, de la Universitat de Granada, institució que té com a objectiu la localització i difusió dels fons documentals referits a la història de Grècia que es troben arreu el Món. Al col•loqui han participat ponències referides als arxius del Regne de Mallorca, Corona d’Aragó, Simanques, Històric Nacional, Indies, Chancilleria de Granada, Ministeri d’Assumptes Exteriors, Abadia del Sacromonte, Capitular de València, Estatal d’Epiro i Històric de Maó, representat per aquesta comunicació.
El professor Moreno parla del resultat de la recerca feta entre els papers dels fons documentals de la Reial Governació, Reial Patrimoni, Universitat de Maó, Protocols Notarials i Escrivania de Fadigues Reials.
La majoria de documents que il•lustren la història dels grecs menorquins daten del segle XVIII. Molts d’ells, els més importants, es citen individualment i anaven reproduïts per il•lustrar la ponència. D’altres, es mencionen de forma genèrica, referint-se a la base de dades que ha format el professor. També es ressalta el potencial que tenen per augmentar aquesta informació altres seccions de l’arxiu.
S’ha de destacar, per últim, el treball de contextualització, referit a la història de Menorca, que presenta l’autor per obrir la comunicació.

Llegir
L’Artesania com a mode de viure
Hem rebut aquesta convocatòria que ens pot interessar:

Bon dia,

Us adjunt cartell de la trobada de grups de lectors que tindrà lloc dia 30. Si s"apunta algú, ens ho haurieu de dir amb una mica d"antelació
per fer el càlcul de cadires i espai que ens farà falta.

Moltes gràcies i salutacions,
Centre Artesanal de Menorca
Apt. de Correus nº 31
07740 Es Mercadal.
Telf. 971 15 44 36
Fax: 971 15 43 94
web: www.artesaniademenorca.com
e-mail: centre@artesaniademenorca.com

El text d’es cartell diu així: (No hem pogut copiar el cartell tal i qual ens ho han enviat degut a un petit problema amb el servidor web que, ens diuen, es solucionarà molt prest):


L’Artesania com a mode de viure
La caverna (J. Saramago) comentat pels grups de lectura de Menorca
Amb la participació de Joan F. López Casasnovas
Dia 30.12.08
20’00 hores
Centre Artesanal de Menorca
RECINTE FIRAL DES MERCADAL
Telf. 971 15 44 36
e-mail: centre@artesaniademenorca.com
Llegir
31 octubre 2008
Contes i animació.
Activitats gratuites sense inscripció. A partir de 6 anys.
Dimecres, dia 5 de novembre, de 17 a 19 h.
ROALD DAHL I LES SEVES HISTÒRIES FANTÀSTIQUES.
Contes i sel.lecció de les aventures de
Charly ,Willy Bonka, Crocky-Wock, el cocodril o la bèstia bruta, o.. Dany el campió del món
Amb: Tallers creatius Heura/Nat Serrano.
Llegir
El Club de Lectura comença les reunions.
Benvolguts companys,es del Club de Lectura;


la primera reunió ha estat tot un èxit, ja que hem estat d’acord de seguida i així hem aconseguit consensuar les lectures per aquest primer curs del Club de Lectura;

a continuación us faig arribar la programación de les lectures fins al mes de juny, les quals es comentaran els dies fixats a les 20.00h, tal i com vàm quedar a la primera reunió de constitución del grup.

Llegir
Animació a la biblioteca infantil!
Dimecres de 5 a 7.

Animació a la biblioteca infantil!

Amb na Nat Serrano.

Dia 22. Comencem

Dia 29. Màscares terrorífiques.

Dies 5, 12, 19 novembre.... Continuarà.

Llegir
17 octubre 2008
Club de Lectura

Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Maó.

El passat dia 25 la Biblioteca Pública de Maó començà a recollir uns fulls d’inscripció amb la idea de formar un Club de Lectura. Aquests fulls contenen una petita enquesta que demana les preferències lectores, les dates en què es podrien reunir i unes dades personals mínimes de les persones que estiguin interessades.

El proper dia 22, dimecres, a les 20 hores, a la sala d’actes de la Biblioteca, a la plaça de la Conquesta, hi haurà una primera reunió per analitzar el resultat de les enquestes, proposar un calendari de reunions i fer una primera proposta de programa. Llegir
Ponç Pons a la Biblioteca amb motiu de la exposició Graeslinjú.
Ponç Pons, escriptor, poeta, catedràtic, sempre està a la Biblioteca Pública de Maó. Hi ha obres seves als prestatges de la secció infantil, entre les novel•les de la planta baixa, als magatzems. El seu nom figura en un bon seguit de fitxes del catàleg de la biblioteca; casi sempre com a autor, també com a editor, col•laborador, o com a objecte de treballs que tracten la seva obra.
El proper dimecres, dia 15, a les 6 de capvespre, també estarà en persona, com a simple afeccionat a la lectura, per tal de presentar la exposició titulada El País de Graeslinjú, que s’obre el mateix dia a la Biblioteca i romandrà oberta fins dia 28 d’aquest mateix mes.Llegir
PREMI DE LITERATURA INFANTIL DES MERCADAL I FORNELLS
La Regidora de Cultura de S'Ajuntament des Mercadal, Rosa Palliser Riudavets, ens ha fet arribar aquesta convocatòria:
PREMI DE LITERATURA INFANTIL DES MERCADAL I FORNELLS
BASES
Per tal de fomentar la creació literària en àmbit infantil en llengua catalana
l’Ajuntament des Mercadal convoca el Premi de literatura infantil des Mercadal i
Fornells 2008.
1. Poden concórrer a aquest premi totes les persones que ho desitgin de forma
individual o col·lectiva, sense cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. Les
obres podran ser contes o relats breus adreçats al públic infantil, de tema lliure i
hauran de ser inèdites i no haver optat a cap altre convocatòria literària.
2. Les obres s’hauran de presentar en llengua catalana
3. La present convocatòria inclou un únic premi indivisible i el qual es pot deixar
desert si el jurat avaluador considera que cap de les obres compleix un rigor i
qualitat mínims.
4. Aquest premi està dotat d’un premi en metàl·lic de 1000 euros i l’edició de l’obra
guanyadora a càrrec de l’Ajuntament des Mercadal. Les il·lustracions de la mateixa
seran encarregades a un membre de l’Associació d’Artistes Visuals.
5. El jurat qualificador de les obres presentades per a l’edició de l’any 2008 estarà
integrat per cinc membres: la regidora de cultura, que n’exercirà la presidència, el
bibliotecari/a municipal, un representat de l’àmbit de la cultura designat per
aquesta regidoría, un mestre d’un dels centres educatius del municipi i un
representant de l’entitat La Caixa.
6. Les obres que optin al premi han d’estar presentades en format mecanografiat a
doble espai i lletra de cos nombre 12. La seva extensió mínima ha de ser de cinc
folis i un màxim de deu. Els originals s’han de presentar per quintuplicat en un
sobre on figuri Premi de literatura infantil vila des Mercadal 2008 i han d’anar
signades amb un lema o pseudònim. En un altre sobre amb el mateix lema o
pseudònim s’han d’incloure les dades personals del o dels participants: nom i
llinatges, adreça, DNI i telèfon de contacte.
7. El premi es lliurarà en un acte públic que tindrà lloc durant els actes del dia de
Sant Antoni, dia 17 de gener. El/els premiat/s seran avisats amb antelació de la
data i lloc de l’acte de lliurament del premi.
8. La presentació de l’edició de l’obra guanyadora tindrà lloc en el marc dels actes del
dia del llibre de l’any 2009.
9. El termini d’admissió d’originals finalitza dia 18 de desembre de 2008 a les 14 h.
Els originals s’han de registrar a les oficines municipals o bé trametre-les a la
regidoria de cultura per correu a la següent adreça: carrer Major 16, C.P. 07740
des Mercadal.
10. Els treballs no premiats podren ser retirats de les oficines municipals en els quinze
dies posteriors a la resolució del premi. No obstant això, l’Ajuntament se’n quedarà
un exemplar a efectes d’arxiu històric i del qual no en podrà fer cap ús sense
l’autorització de l’autor.
11. L’acceptació del premi comporta la cessió dels drets d’autor i d’edició de l’obra a
l’Ajuntament des Mercadal. No obstant l’autor en podrà fer ús sempre i quan ho
posi en coneixement i compti amb l’autorització de l’Ajuntament.
12. El fet de presentar-se al premi comporta l’acceptació de la totalitat de les
prescripcions d’aquestes bases, així com del dictamen del Jurat, que serà
inapel·lable.
La regidora de cultura.
Rosa Palliser Riudavets
Es Mercadal, setembre de 2008 Llegir
1
2
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.