Ampliació de l'horari d'obertura de la Biblioteca de Maó durant l'hivern
La Biblioteca obrirà a a partir del dilluns 23 de gener els dies feiners de les 9 a les 14h i de les 16.30 a 20.30h fins a inicis d'estiu.

Fa uns mesos que la biblioteca gaudeix d'un tauler on els usuaris del servei poden expresar opinions i desitjos. Una de les peticions més repetida és tenir més hores oberta la biblioteca per poder gaudir més temps principalment de la sala d'estudi.

El gran nombre de processos d'oposicions que s'han posat en marxa ha incrementat el nombre de persones que venen a estudiar a la biblioteca perquè necessiten un espai adient per concentrar-se. Entre els objectius de la biblioteca i l'arxiu hi ha poder donar un millor servei a la ciutadania i amb el lleuger increment de plantilla que s'ha aconseguit el darrer any es pot dur a terme aquesta ampliació horària temporal. Esperem que tengui una bona acollida i que es pugui solidificar aquest canvi de manera permanent.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.